Dodano do koszyka

Regulamin

Strona główna > Regulamin

Regulamin zakupów na smili.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.smili.com

Sprzedającym jest: Redbin Sylwia Eilmes; Ul. Sadowa 37A; 80-180 Borkowo; NIP: 499 027 26 61; REGON: 221935260 prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerem telefonu: 698 009 249, lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@smili.com

§ 1 Definicje

1. Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia

2. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach Sklepu oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

3. Produkt (Towar) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym na kartach produktów, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.smili.com, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towaru.

6. Strona – Sprzedający i Klient.

7. Strona Sklepu – każda strona, bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.smili.com

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy Smili prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski i Europy.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Smili są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Sklep prowadzi sprzedaż produktów własnej marki „Smili” wyprodukowanych przez Redbin Sylwia Eilmes. Poza produktami własnymi, w Sklepie oferowana jest sprzedaż tkanin.

5. Strona Sklepu jest zoptymalizowana do rozdzielczości 1024x768

6. Strona Sklepu wymaga włączonej obsługi plików cookie oraz włączonej obsługi javascript. Strony Sklepu mogą niepoprawnie wyświetlać się na przeglądarkach Internet Explorer 7 i niższych wersjach.

7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy oferowanych Produktów jak najbardziej odpowiadały rzeczywistemu wyglądowi. Jednak z uwagi na różnice wyświetlania i ustawień sprzętu komputerowego Kupujących, powstałe rozbieżności pomiędzy wyglądem Towaru, a ofertą prezentowaną w Sklepie nie mogą być podstawą reklamacji.

8. Kontakt Kupującego ze Sprzedającym jest możliwy poprzez formularz zapytania, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 20.00. Na wiadomości e-mail oraz zapytania poprzez formularz zapytania Sprzedający odpowiada niezwłocznie, nie później jednak niż 48 godzin od czasu złożenia zapytania lub wysłania wiadomości e-mail.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

1. Wszystkie ceny podane na Stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT)  podanymi w złotych polskich – dotyczy polskiej wersji strony Sklepu. W wersji anglojęzycznej, podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w walucie EURO

2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba że co innego wynika z aktualnej oferty promocyjnej, o czym Klient jest informowany w formularzu zamówienia w chwili składania zamówienia.

3. Kupujący może składać Zamówienia wyłącznie poprzez Sklep Internetowy  

4. Zamówienia poprzez Sklep Internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący po wybraniu produktów prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail (pola wymagane).

6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Za wszelkie utrudnienia, łącznie z brakiem możliwości zrealizowania zamówienia, związane z błędnie podanymi danymi, w tym danymi dostawy, danymi do faktury, nr telefonu, czy adres e-mail, odpowiada Kupujący.

7. W trakcie składania Zamówienia, w celu jego prawidłowej realizacji kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania oraz do realizacji Zamówienia i przekazywania bieżących informacji o ofercie handlowej Sklepu. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia poprzez założenie konta. W tym celu Kupujący powinien wypełnić dane niezbędne do rejestracji. Do prawidłowego zalogowania się konieczne będzie podanie adresu e-mail oraz hasła podanego podczas rejestracji. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

11. Zamówienia są wysyłane przez Sprzedającego maksymalnie do 5 dni roboczych od momentu wpływu płatności na rachunek Sprzedającego. Przy czym w dni zwyczajowo i ustawowo wolne od pracy zamówienia nie są wysyłane. Zamówienie złożone w dni zwyczajowo i ustawowo wolne od pracy lub w dni poprzedzające po godzinie 12:00, zostaną wysłane maksymalnie do 5 dni roboczych po pierwszym dniu następującym po dniu wolnym.

12. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje informację potwierdzającą wysyłkę na podany adres e-mail.

13. Sprzedający ma prawo, po uprzednim poinformowaniu Kupującego, wysłać zamówienie w terminie późniejszym niż wskazane w pkt. 11 z zastrzeżeniem, że czas ten nie będzie dłuższy niż kolejne 48 godzin.

14. Sprzedający może wprowadzić okres, w którym zamówienia nie są wysyłane, przy czym informacja o takiej sytuacji zostanie zamieszczona w widocznym miejscu Sklepu, pozwalając zapoznać się z nią Kupującemu.

15. W przypadku sprzedaży tkanin, minimalną wielkością zamówienie (długość tkaniny) jest 0,5 metra bieżącego. System po wpisaniu wartości mniejszej niż 0,5 mb automatycznie przyjmie wartość równą 0,5 mb. Wielkość zamówienie (długość tkaniny) wpisywana jest do drugiego miejsca po przecinku w metrach bieżących. 

16. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedającym przy pomocy poczty elektronicznej na adres info@smil.com

17. W przypadku nie opłacenia przez Kupującego złożonego zamówienia w ciągu 3 dni Sprzedający ma prawo do anulowania takiego zamówienia. 

18. Informacja o stanie magazynowym na karcie produktu może nie odzwierciedlać faktycznej dostępności produktu w magazynie. Aktualizacja stanu magazynowego danego produktu, następuje po opłaceniu zamówienia przez Kupującego. W związku z tym Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień wg kolejności otrzymania środków od Kupujących, a w związku z tym do zaistnienia sytuacji braku zamówionego przez Kupującego produktu na stanie magazynowym. W takim przypadku Sprzedający informuje Kupującego o wyczerpaniu stanów magazynowych danego produktu, w przypadku dokonania zapłaty zwraca Kupującemu środki pieniężne, chyba że Kupujący dokona innego wyboru z ofert Sklepu, poprzez uzgodnienia ze Sprzedającym.

§ 4 Koszty i czas dostawy

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Na terenie Polski Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Po za granicami Polski, wyłącznie na terenie Europy Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie listu poleconego lub paczki pocztowej w zależności od wartości zamówienia.

4. Koszty wysyłki uzależnione są od wybranej formy dostawy i podawane są na bieżąco w Sklepie podczas składania zamówienia.

5. Odbiór osobisty możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedającym.

6. Czas dostarczenia Towaru uzależniony jest od wyboru formy dostawy i terminów firmy dostarczającej. Zazwyczaj czas ten nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku nie otrzymania przesyłki po 7 dniach od otrzymania potwierdzenia jej wysłania przez Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego na adres info@smili.com opisując problem i podając nr zamówienia.

7. Termin doręczenia wysyłek zagranicznych uzależniony jest kraju dostarczenia i nie powinien trwać dłużej niż 14 dni.

8. Zmiana danych do wysyłki złożonego zamówienia lub anulowanie złożonego zamówienia, możliwe jest wyłącznie przed wysłaniem Towaru, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres info@smili.com z podaniem danych identyfikacyjnych zamówienia.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiony zostaje paragon fiskalny oraz w zależności od chęci Kupującego Faktura VAT (w celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednią opcję w składaniu zamówienia).

2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić gotówką lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego. Regulamin płatności elektronicznych dostępny jest na stronie www.payu.pl

3. Płatność gotówką możliwa jest wyłącznie przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.

4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.

5. Zaakceptowanie przez Kupującego złożonego zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszelkich kosztów z nim związanych, podanych w podsumowaniu zamówienia.

§ 6 Odbiór Towaru

1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków przesyłki w transporcie.

2. Bezpodstawna odmowa przyjęcia przesyłki, traktowana będzie jako odstąpienie od umowy zgodnie z § 7 pkt. 1. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie do Sprzedającego oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy oraz dowodu zakupu (paragon fiskalny). Koszty zwrotu przesyłki ponosi Kupujący. Zwrot należności za zwrócony Towar nastąpi na konto Kupującego do 7 dni po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ustawowym terminie 10 dni, Sprzedający ma prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości do 30 % wartości zamówionego Towaru, odliczonej z dokonanego Kupującemu zwrotu należności za Towar.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Skan podpisanego oświadczenie może zostać wysłany drogą mailową na adres info@smili.com  

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę oraz dowód zakupu (paragon fiskalny) otrzymany wraz z Towarem.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiony dokument korygujący. Zwrotu należności Sprzedający dokona w terminie do 7 dni od dnia sprawdzenia Towaru.

§ 8 Procedura reklamacji

1. Sprzedawane w Sklepie produkty marki Smili posiadają dwuletnią gwarancję producenta – firmy Redbin.  

2. Zarówno w przypadku gwarancji jak i w przypadku niezgodności Towaru z umową, reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i pismem określającym rodzaj niezgodności lub wady oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu naprawy, Kupujący odsyła na adres Sprzedającego.

3. Kupujący przed odesłaniem Towaru powinien poinformować Sprzedającego o wystąpieniu z reklamacją, drogą mailową na adres info@smili.com

4. Sprzedający w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru dokona oceny reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5. W przypadku braku możliwości naprawy reklamowanego Towaru, Sprzedający może zaproponować Kupującemu wymianę Towar na nowy produkt (w tym samym lub innym wzorze) lub zwrot pieniędzy na wskazane przez Kupującego konto bankowe – decyzja zależna jest od Kupującego.

6. W przypadku nie podania nr rachunku bankowego należność zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano pierwotnej płatności za produkt (dotyczy płatności elektronicznych i tradycyjnych).

7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty przesyłek ponosi Sprzedający.

8. W przypadku jeżeli reklamacja jest bezpodstawna, Sprzedający informuje o tym fakcie Kupującego (telefonicznie lub drogą mailową) i odsyła reklamowany produkt wraz z uzasadnieniem na adres Kupującego. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.  

9. Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

10. Z uwagi na charakter sprzedawanych produktów, reklamacji nie podlegają zmiany produktu spowodowane jego normalnym użytkowaniem, w tym m.in.: naturalne zużywanie się i mechacenie tkanin oraz tekstyliów; wybarwienia spowodowane wielokrotnym praniem produktów; zmniejszenie „puszystości” produktu spowodowanego wielokrotnym praniem – Sprzedający zastrzega przy tym, że zmiany te nie wpływają negatywnie na walory użytkowe i bezpieczeństwo produktów. 

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia reklamacji w przypadku niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu (przepisu prania).

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu w związku z dokonywaniem zakupów jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do klienta.

3. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego do przesyłania przez niego oferty handlowej dotyczącej jego produktów i nowości w Sklepie.

4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym, a Kupującym będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Sprzedającego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.10.2013r.